Erfgoedtalent |

Vacature-overzicht

Oproep voor afgestudeerde Reinwardt-studenten

Voor diverse opdrachtgevers door het gehele land zijn wij op zoek naar pas afgestudeerde Reinwardt-studenten die openstaan voor het project Erfgoedtalent. Onder het kopje 'Erfgoedtalent' is meer informatie te vinden over het project en de eisen/voorwaarden. Voor meer informatie of vragen zijn wij bereikbaar op nummer 013- 513 28 15 of via e-mail adres: info@erfgoedtalent.nl 

Kansplaats Projectmedewerker duurzame monumentenzorg INGEVULD

Binnen het programma Duurzaamheid geeft opdrachtgever maatwerkadviezen m.b.t. energiebesparing en duurzame opwekking aan eigenaren van historische panden. Die adviezen zijn een groot succes en de projectleider kan de vraag om advies inmiddels niet meer aan. Ter ondersteuning zijn wij op zoek naar een Erfgoedtalent die verder voldoet aan onderstaand profiel. Werkzaamheden: Meegaan/ondersteuning huisbezoeken voor een maatwerkadvies. Redactie en/of schrijven van passages in de adviezen – bijvoorbeeld korte omschrijving historische karakteristiek van het monument. Ondersteuning bij wijkgerichte advisering (wijkaanpak). Ondersteuning bij communicatie (promotie,…

Kansplaats Beheer + Behoud INGEVULD

Voor een project bij een museum in midden Limburg hebben wij een kansplaats voor een erfgoedtalent die voldoet aan onderstaand profiel.   Werkzaamheden: Verpakken van archeologisch materiaal in verband met een verhuizing; Opzetten van een tentoonstelling Functie-eisen: Collectieregistratie moet vertrouwd voor je zijn; Archeologische achtergrond; Interesse in collectiebeheer; Voorkeur voor afgeronde Reinwardt Academie of een culturele master. …

Kansplaats 'Cultuurhistorische atlas INGEVULD

De afgelopen jaren is er door de opdrachtgever een aantal cultuurhistorische informatie- en waarderingskaarten gemaakt. Deze cultuurhistorische atlas is echter nog niet compleet en moet worden aangevuld. Voor dit project zoeken wij een erfgoedtalent die voldoet aan onderstaand profiel. Werkzaamheden: Je gaat een inventarisatie- en waarderingskaart maken van het bovengrondse erfgoed uit de jaren 1965-1989. Je levert aan bijdrage aan de ontwikkeling van een gepland inventarisatie- en aanwijzingsprogramma voor nieuwe categorieën monumenten en aan het ontwikkelen van een visie op een nieuw beschermingsregime onder de Omgevingswet. Je werkt mee met het inventariseren en waarderen…

Kansplaats "Registrar" provincie Limburg INGEVULD

Voor een project bij een museum in Limburg hebben wij een kansplaats voor een erfgoedtalent die voldoet aan onderstaand profiel. Werkzaamheden: Assistentie bij het bruikleenverkeer voor tentoonstellingen (correspondentie, registratie en documentatie), bij het organiseren van transporten en verzekeringen en opstellen van conditierapporten.  Functie-eisen: Afgeronde Reinwardt Academie of een culturele Master. Stressbestendig, praktisch ingesteld. Materiaalkennis is een pré, kennis art-handling is een pré, kennis van beheer en behoud is een pré. Affiniteit met zowel Oude als Hedendaagse kunst is gewenst.  Regio: Limburg …

Kansplaats Projectmedewerker provincie Zeeland INGEVULD

Voor een groot project in de provincie Zeeland - een soort van culturele biografie van Zeeland met digitaal platform en aantal steunpunten – hebben wij een kansplaats voor een erfgoedtalent.  Werkzaamheden: De taken en werkzaamheden zijn afhankelijk van de kwaliteiten van de kandidaat en kunnen bijvoorbeeld liggen op het terrein van educatie, maar ook verdere uitwerking van actiepunten uit het communicatieplan (social media bijvoorbeeld), vernieuwingen op het terrein van digitalisering (nieuwe vormen van ‘connectie naar collectie’), of het ontwikkelen van (formats voor) activiteiten bij de jaarthema’s. Functie-eisen: Zelfstandig…

Kansplaats depotmedewerker regio Lelystad INGEVULD

Voor een project bij een organisatie in de regio Lelystad zoeken wij twee enthousiaste erfgoedtalenten.  Werkzaamheden: Het project heeft betrekking op het verhuisklaar maken van de scheepsarcheologische collectie en registratiewerkzaamheden in Adlib. De werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het depot en hebben een ondersteunend karakter. Functie-eisen: Kennis van Adlib Zorgvuldig Regio: Lelystad Dienstverband: 6 maanden Omvang: 24-32 uur per week  

Kansplaats Communicatie Erfgoedwet Amersfoort INGEVULD

Voor het opstellen van de communicatiestrategie voor de Erfgoedwet zijn wij op zoek naar een sociaal-vaardige en pro-actieve kandidaat die verder voldoet aan onderstaand profiel. Werkzaamheden: - Coördinatie en uitvoering digitale/sociale media campagne. - Organisatie informatiemiddagen Erfgoedwet. - Organisatie mini-symposia rond enkele deelonderwerpen van de Erfgoedwet. - Ontwikkeling informatievideo Erfgoedwet. - Websites inhoudelijk gereed maken voor overgang naar Erfgoedwet. - (Mee)schrijven aan communicatiemateriaal en artikelen over de Erfgoedwet. - Overige voorkomende taken met betrekking tot de communicatie van de…

Kansplaats Projectmedewerker regio Den Haag INGEVULD

Voor een tweetal projecten voor een organisatie in regio Den Haag zoeken wij een enthousiast erfgoedtalent.  Werkzaamheden: Het ene project heeft betrekking op een Culturele Kaart en het andere op de maand van de amateurkunst. De werkzaamheden zijn voornamelijk educatiegericht, hebben een organisatorisch en ondersteunend karakter en zijn zeer divers. Functie-eisen: Enthousiast Ondernemend Sterk organisatievermogen Communicatief vaardig Regio: Den Haag Dienstverband: 6 maanden …

Kansplaats Medewerker Collectiebeheer Amsterdam INGEVULD

Voor een museum (met natuurhistorische collecties) zijn wij opzoek naar een zelfstandig werkend persoon die verder voldoet aan onderstaand profiel. Werkzaamheden: Depotbeheer, stellingen schoonmaken, coördineren van preparaties en collecties;  Uitzoeken van vragen door onderzoekers en publiek; Projecten digitaliseren afbeeldingen (foto's); Kleine tijdelijke tentoonstellingen (onderhoud, vervangen en toezicht); Globaal onderhoud van bijvoorbeeld beelden begeleiden; Registratie. Functie-eisen: Affiniteit met natuurhistorische collecties, veelzijdig, assertief…

Kansplaats Depotmedewerker INGEVULD

Voor een culturele instelling in de regio Den Haag zijn wij op zoek naar een depotmedewerker die interesse heeft in onderstaande opdracht en voldoet aan onderstaand profiel. Werkzaamheden: Verhuisklaar maken van collectie (schilderijen-, transitie-, schadedepot etc.). Omschrijving, formaat etc. van de objecten in Adlib opvoeren Functie-eisen: Voorkeur afgeronde Reinwardt opleiding. Beheer en behoud achtergrond. Hands on mentaliteit Regio: Den Haag Dienstverband: 6 maanden Omvang: 32 uur per week  

Kansplaats Projectmedewerker Monumentenregister

Voor het project updaten Monumentenregister zijn wij op zoek naar een tweetal Erfgoedtalenten die verder voldoet aan onderstaand profiel. Werkzaamheden: Monumentenregister updaten: is alle informatie nog compleet, voornemen of besluit uitwerken en motiveren, het gehele proces komt hierbij aan bod, waarbij het ook juridische raakvlakken heeft. Tevens dient het het analoge bestand omgezet te worden naar een digitale omgeving. Tevens gaat er komend jaar een pilot draaien wat betreft datakoppeling bij gemeenten, ook daarvoor is wellicht een rol mogelijk voor het erfgoedtalent. Eventueel kan het erfgoedtalent ook de secretarisrol vervullen bij de beraadkamers, waar het voorstel tot aanwijzing of afwijzing van een monument wordt besproken. Ook het…

Kansplaats Medewerker Collectiebeheer

Voor een museum voor moderne en eigentijdse kunst zijn wij op zoek naar een collega die zin heeft de handen flink uit de mouwen te steken! Het museum bevindt zich in een proces van verzelfstandiging, er staat wellicht een verhuizing op stapel en er moet nog een hoop gebeuren om de collectie voor te bereiden op deze stappen. Je werkt nauw samen met de registrator en met vrijwilligers. Werkzaamheden: o   Objecthantering en -transporten o   Inspectie van objecten en depot- en museumruimtes o   Materiële zorg voor de objecten o   Coördineren van zaken rondom pest control o   Voorkomende registratiewerkzaamheden waaronder…

Assistent Projectleider Tentoonstellingen

Het Netwerk Zuiderzeecollectie werd begin 2016 opgericht door 21 erfgoedinstellingen die een directe link hebben met het erfgoed van de Zuiderzee. De activiteiten van het netwerk richten zich op praktische projecten van beperkte omvang. Het doel van Netwerk Zuiderzeecollectie is het realiseren van een aantrekkelijke Zuiderzeecollectie met uitingen in het digitale domein, reizende tentoonstellingen, levendig bruikleen verkeer en een actieve uitwisseling van kennis en ervaring die in het netwerk voorhanden is. In het najaar van 2016 startte het Netwerk met vijf gezamenlijke projecten. Voor dit project zijn wij op zoek naar een erfgoedtalent die het museum hierbij kan helpen.  Werkzaamheden: Binnen het project Reizende tentoonstellingen…