Laat de sector groeien en bloeien!
Home > Vacatures > Erfgoedtalenten voor een erfgoedpark in de regio Lelystad

Erfgoedtalenten voor een erfgoedpark in de regio Lelystad

Voor een museum in de regio Lelystad is Vriens Archeo Flex op zoek naar diverse erfgoedtalenten in de functie van collectiemedewerker!

De ingangsdatum betreft: zo snel mogelijk
Duur: 6 maanden
Werkweek: 24 uur

Het Erfgoedpark, gesitueerd in Lelystad, is een museum dat zich richt op Nederland en de Nederlander levend op de grens van land en water. Het omvat een museumgebouw met buitenterrein en een historische scheepswerf. Topstukken in de collectie zijn de Batavia, de reconstructie van een zeventiende-eeuwse VOC-retourvaarder, enkele eeuwenoude scheepswrakken die in Flevoland zijn opgegraven (de Beurtvaarder, de Ventjager en de Zeehond) en de archeologische resten van het oudste menselijke graf van Flevoland uit het Mesolithicum.

Het erfgoedpark heeft ruimte voor Erfgoedtalenten die kunnen meewerken aan de volgende projecten:

Project 1: ‘Ondersteuning conservering van de IJsselkogge’, dat is de kogge die in 2016 uit de IJssel is gehaald door een archeologische opgraving. De kogge is naar Batavialand in Lelystad gebracht en wordt nu door een scheepsarcheologe en materiaalspecialist volgens een conserveringsplan geconserveerd. De kogge wordt met peg behandeld en langzaam aan ingedroogd waardoor er als het ware een waslaagje op het hout komt waardoor de kogge beter bewaard blijft en na de conservering gepresenteerd kan gaan worden, waarschijnlijk in Kampen.

Project2: ‘De digitalisering en het toegankelijk maken van het opgravingsarchief van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland’, bij dit project worden het papieren archief, de dia’s, foto’s, kaarten en tekeningen van het depot gedigitaliseerd door Karmac in Lelystad en daarna goed toegankelijk gemaakt in de catalogus van het depot (The Museum System/TMS). De digitale bestanden worden vervolgens gedeponeerd bij het E-Depot van de Nederlandse Archeologie, EDNA/DANS zodat onderzoekers ze online kunnen bestuderen.

Project 3: ‘Waardering op de hand van de collectie van het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot (NSD)’, dit is een project waarbij het erom gaat om aan de hand van vooraf afgesproken criteria de collectie te wegen en per object een rapport op te maken dat toegevoegd wordt aan de catalogus. Het NSD gebruikt Adlib Collections als catalogus.

Voorts heeft het erfgoedpark in het museum een ArcheoHotspot en gaan ze een GeneaHotspot opzetten. Er kan ook worden gevraagd om hierin mee te draaien.

Je motivatiebrief kun je sturen naar: info@erfgoedtalent.nl