Laat de sector groeien en bloeien!
Home > Nieuws

Nieuws

Onze erfgoedtalent deelt zijn ervaring!

Één van onze erfgoedtalenten deelt onderstaand graag zijn ervaringen! Hij is sinds 3 april jl. werkzaam bij Streekarchief Midden-Holland in Gouda!   "Inmiddels ben ik een half jaar werkzaam in het Streekarchief Midden-Holland (te Gouda) waar ik, naast het ondersteunen van de archiefbezoeker in zijn of haar onderzoek, ook zelf het nodige onderzoek mag verrichten. Dit betreft onderzoek op het gebied van mijn specialisatie (egodocumenten) alsmede onderzoek dat verder buiten mijn onderzoeks-comfort zone ligt (politieke geschiedenis). Dat men bij het Streekarchief mij al vrij snel zulke projecten durfde te geven, getuigt van het vertrouwen dat in mij gesteld werd en daar ben ik ze...

Lees meer

Project Specialistische kennisborging voortvarend van start

Dit jaar is het project Specialistische kennisborging van start gegaan. Naast een onderzoek naar kennisborging in de erfgoedsector, heeft dit project als doel om kennis die dreigt te verdwijnen of beperkt aanwezig is in de sector, te behouden door de inzet en ontwikkeling van “jonge” specialisten. De erfgoedsector krijgt steeds meer te maken met bezuinigingen op de vaste formatie en met een toename van het aantal stagiaires, werkervaringsplaatsen en andere vormen van flexibilisering. Daarnaast nemen de komende jaren veel ervaren professionals afscheid. Er ontstaan grote uitdagingen op het gebied van kennisoverdracht en -borging. Het project Kennisspecialist speelt daar met jonge...

Lees meer

Project uitgelicht

Eén van onze erfgoedtalenten vervult haar kansplaats bij de Gemeente Kampen. In deze kansplaats inventariseert en registreert ze de objecten in het Kamperdept en is hiermee een vlog gestart! https://youtu.be/SOlAFjPPnMM Ben je ook als Erfgoedtalent werkzaam en zou je kort je werkzaamheden willen delen? Stuur ons een berichtje!

Lees meer

Museumvakdagen 2018

De Museum vakdagen van 2018 zijn van start! We hopen je graag te ontvangen bij onze stand of één van onze lezingen (Ring 4). Onze collega's Esther, Dorris en Ismah staan u graag te woord.

Lees meer

Nieuwe wetgeving: AVG

Vanaf 25 mei 2018 de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee dan te vervallen.   Wat betekent dit? - Medewerkers krijgen meer en verbeterde rechten en kunnen klachten indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) o.a.; Recht op inzage Recht op correctie en verwijdering Recht op dataportabiliteit (makkelijk kunnen krijgen en door kunnen geven aan andere organisaties) - Meer verantwoordelijkheden van organisaties - Boetes voor organisaties bij het niet naleven van de wetgeving. Alle informatie omtrent AVG is terug te vinden via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/   Ben je benieuwd wat Vriens Archeo (flex) met je...

Lees meer