Home >Nieuws > Aansprakelijkheid werkgevers voor vrijwilligers

Aansprakelijkheid werkgevers voor vrijwilligers

Vorige maand heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan omtrent de aansprakelijkheid van werkgevers voor hun op vrijwillige basis werkende medewerkers. Vallen vrijwilligers onder dezelfde bescherming bij ongevallen als betaalde medewerkers?

Feiten van de zaak

Vrijwilligers van een klusgroep van een kerk voerden werkzaamheden uit op het dak van desbetreffende kerk. Tijdens deze werkzaamheden valt één van de vrijwilligers van het dak en loopt hierbij ernstig letsel op. Deze vrijwilliger stelt dat de verzekeraar van de kerk zijn schade moet vergoeden.

Geschil

Een logische conclusie van deze vrijwilliger, zou je zeggen. Hij verrichte namelijk werkzaamheden voor de kerk. Zo makkelijk was het echter nog niet, vandaar ook dat het geschil door de hoogste rechter van Nederland moest worden beslecht. De concrete vraag was namelijk of een vrijwilliger onder het bereik van het volgende artikel viel:

"Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt (...)"

 

De Hoge Raad oordeelde dat vrijwilligers kunnen worden gezien als personen die zich, wat betreft de door werkgever in acht te nemen zorgverplichtingen, in een met een werknemer vergelijkbare positie bevinden. Het bovengenoemde artikel leent zich ook om, volgens de wetgeschiedenis, personen die voor een werkgever presteren buiten dienstbetrekking toch te beschermen. Het argument van de verzekeraar van de kerk dat haar cliënte de werkzaamheden aan het dak nooit door werknemers zou laten uitvoeren, gaat dus niet op. Het staat namelijk de werkgever vrij om zelf te beslissen of hij betaalde of niet betaalde krachten inzet.

 

Conclusie

 

De verzekeraar moest op grond van bovengenoemd artikel de schade van de vrijwilliger vergoeden. De verwachting is dat op basis van deze uitspraak werkgevers vaker aansprakelijk kunnen worden gehouden als een vrijwilliger schade oploopt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor deze werkgever, ook als er géén (vrijwilligers)contract bestaat tussen de medewerker en werkgever.

Bron: http://bit.ly/2szYZ9h