Home >Nieuws > Nieuwe wetgeving: AVG

Nieuwe wetgeving: AVG

Vanaf 25 mei 2018 de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee dan te vervallen.

 

Wat betekent dit?

- Medewerkers krijgen meer en verbeterde rechten en kunnen klachten indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) o.a.;

  • Recht op inzage
  • Recht op correctie en verwijdering
  • Recht op dataportabiliteit (makkelijk kunnen krijgen en door kunnen geven aan andere organisaties)

- Meer verantwoordelijkheden van organisaties

- Boetes voor organisaties bij het niet naleven van de wetgeving.

Alle informatie omtrent AVG is terug te vinden via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Ben je benieuwd wat Vriens Archeo (flex) met je persoonsgegevens doet? Lees dan ons privacystatement

Voor vragen mag je contact opnemen met susan@vriensarcheo.nl