Home >Nieuws > Project Specialistische kennisborging voortvarend van start

Project Specialistische kennisborging voortvarend van start

In 2018 is het project Specialistische kennisborging van start gegaan. Naast een onderzoek naar kennisborging in de erfgoedsector, heeft dit project als doel om kennis die dreigt te verdwijnen of beperkt aanwezig is in de sector, te behouden door de inzet en ontwikkeling van “jonge” specialisten. De erfgoedsector krijgt steeds meer te maken met bezuinigingen op de vaste formatie en met een toename van het aantal stagiaires, werkervaringsplaatsen en andere vormen van flexibilisering. Daarnaast nemen de komende jaren veel ervaren professionals afscheid. Er ontstaan grote uitdagingen op het gebied van kennisoverdracht en -borging. Het project Kennisspecialist speelt daar met jonge specialisten op in. De ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden staat hierbij voorop. Zo kan deze kennis weer worden ingezet ten behoeve van de sector.

Lees het volledig artikel via: https://bit.ly/2XCPL7S